תנאי שימוש באתר

 
.אופיר אפק מקדם בברכה את כל קהילת המתאמנים בישראל ומאחל שיגשוג ועליה מתמדת בכל ענפי הספורט והאימונים
 
כמו כן כדי להקל עליכם את המשימה בניתי את האתר הזה שאני מאמין שכל אדם יכול למצוא בו חידושים ותועלת ולא משנה באיזה רמה מקצועית הוא נמצא, את החומר הכתוב בו שתיתי בצמא מאלופי העולם עם חלקם אני בקשר באמצעות אימייל חלקם באמצעי תקשורת שונים לכן כל מה שכתוב באתר שקול בשקל הקודש ועבר סינון והרי הוא לפניכם כסולת נקייה
 
השימוש באתר או בכל חומר המופיע בו מוגן עיי זכויות יוצרים ואין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים  המתפרסמים על ידי כותב התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.
 
אין להסתמך על מאמרים, תכנים, כתבות או מידע אחר המפורסם באתר, וכל העושה זאת, הדבר על אחריותו הבלעדית.
טרם הסתמכות על מאמר או מידע אחר, חובה להיעזר בבעל מקצוע לפני כל פעולה רפואית/גופנית/ אחרת וזאת בהתאם לנסיבות של כל משתמש. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר בלא היוועצות עם בעל מקצוע בתחום.
אופיר אפק ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם בעל האתר, או עם בעל מקצוע שהפניה הועברה להתייחסותו, וא/ו בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו הנעשית על דעת עצמו של המשתמש ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 
בברכה
אופיר אפק
 
 
מאמן כושר אישי - אופיר אפק - לחיים בריאים יותר